Определение за Dome

Куполът е една от най-важните части на архитектурата като наука и като изкуство. Куполът е това, което се използва за затваряне на отворено пространство и обикновено има поразителни форми както отвън, така и отвътре. Куполът може да завърши затворен във формата на конус, лук, в кръг или триъгълен начин, според художествения стил, на който се прави препратка. Изграждането и разположението на един купол е един от най-важните моменти в сградата, тъй като той изисква много грижи и детайли, за да може да стои високо и да не се поддава.

Куполът винаги е полукръг, независимо от начина, по който горната му част завършва (независимо дали е заострена, закръглена и т.н.). Първите куполи или примитивни форми на това, което днес познаваме като куполи, които винаги са били направени от полукръг или полукръгла арка. В този смисъл в купола винаги е важно как конструкцията ще стои изправена, без да пада, тъй като е полукръг, тя не е изпълнена с материал, а по-скоро празна.

Куполите винаги са били елементи на голямо архитектурно разкрасяване не само отвътре, но и отвън. Това е така, тъй като куполите обикновено са декорирани по несравним начин отвътре и отвън, те винаги имат елементи, които го отличават от останалите сгради. Освен това куполите обикновено позволяват на светлината да преминава през дупки или прозорци, поради което опитът на куполите винаги е особен. В същото време те позволяват генерирането на уникални пространства, тъй като пространството на височина се отваря повече, отколкото в противен случай би било покрито с материал и бетон.

Свързани Статии