Определение на тригонометрията

Тригонометрията е друг клон на математиката, който очевидно се намесва пряко или косвено в това и се занимава изключително с изучаване на връзките между ъглите и страните на триъгълниците . Често се използва особено когато е необходимо да се получат прецизни измервания . Например, методите на триангулация се използват в астрономията за измерване на разстоянието между най-близките звезди, за измерване на разстоянията между географските точки и за други спътникови навигационни системи.

Появата и изучаването на тригонометрията датират от древния град Вавилон, като представляват особен интерес за изучаване от индийски, мюсюлмански и гръцки математици.

Тригонометричните функции в древността най-общо се определят като коефициентът между две страни на десен триъгълник по отношение на техните ъгли, докато днес е обичайно те да се описват като безкрайни серии или като решение на диференциални уравнения, които ще позволят разширение до сложни числа и положителни, и отрицателни стойности.

Има шест основни тригонометрични функции: синус, косинус, тангенс, котангент, секант и сесант .

Въпреки че последните четири ще бъдат определени повече от всичко на базата на първите две, еднакво, те могат да бъдат определени геометрично или чрез техните взаимоотношения.

Свързани Статии