Определение на RPBI

Съкращенията RPBI съответстват на биологично-инфекциозни опасни отпадъци, които се генерират в здравни центрове, химически лаборатории или изследователски центрове.

RPBI са съставени от микроорганизми, които потенциално представляват риск за здравето и околната среда и следователно представляват опасност, която трябва да бъде известна и да се опита да бъде предотвратена.

RPBI класификация

Съгласно установените норми за RPBI се считат следните вещества или елементи: кръв, култури от инфекциозни биологични агенти, тъкани, които се отстраняват при аутопсия, контейнери за еднократна употреба с течна кръв или материали, предназначени за лекуване с кръв или други потоци ефрейтор, както и острите предмети, които са свързани със санитарната дейност.

За да се предотврати рискът от заболяване или заразяване, задължително е опаковането на тези вещества или предмети да бъде изцяло регулирано и със система от контейнери за организиране на различните видове отпадъци.

Някои важни мерки

Специалистите по безопасност и хигиена на RPBI съветват серия от насоки какво да не се прави: кръвни проби или други тъкани не трябва да се обработват без адекватна защита, контейнер не трябва да се използва за друга цел освен установени и отпадъците не трябва да се намират на места, незащитени от задължителните мерки за безопасност (например в коридор или баня) и торби с отпадъци не трябва да се препълват, за да се избегнат евентуални злополуки при боравене.

Безопасността и грижите при третирането на отпадъците са от съществено значение при RPBI

По отношение на персонала, който работи и работи с RPBI, е необходимо те да знаят мерките за сигурност и да използват облеклото. Това означава, че цялата активност, свързана с RPBI, има процеси и протоколи, които трябва стриктно да се спазват и следват, без никаква импровизация или разстройство.

И накрая, трябва да се има предвид, че обработката на отпадъците има своя методология за всеки вид отпадъци, така че веществата никога не трябва да се смесват. В действителност, ако класификацията на отпадъците е неправилна, това може да доведе до инактивиране на RPBI, което има потенциален риск за здравето на населението (отпадъците се озовават в боклукачи и оттам някои болести могат да бъдат прехвърлени на население).

В заключение, RPBI са пряко свързани със здравето и косвено свързани с околната среда, така че рисковите ситуации трябва да бъдат сведени до минимум.

Свързани Статии