Определение на Парамо

Нарича се като paramo онази земя с важни измерения, която се характеризира с липсата на население и растителност и се намира на определена височина .

Структурата на парамона е сравнима с тази на табличен релеф, който се откроява с орографския вид на платовидни слоеве и е заселен на варовикови почви (утаечна скала, съставена предимно от калциев карбонат), които на практика нямат нищо от растителност; дъждовни култури, вереск и скраб са най-честите присъствия.

По отношение на климата откриваме и няколко особености, тъй като в маврите топлинната амплитуда, редовните ветрове и недостига на реки са факт, стига и вследствие на значителната надморска височина, която наблюдават много маври, във времената на дъждове наличието на мъгла е доста често.

Трябва да се отбележи, че онези райони, в които маврите са големи, се наричат параметри . Индийският субконтинент, Централна Азия, Тропична Африка, Северна Америка, наред с други, са някои от местата, където можем да намерим този тип среда.

А също така думата парамо обозначава планинските екосистеми, които се разпростират прекъснато в Неотропите, тъй като се нарича регионът, който съдържа част от Южна Америка, Централна Америка, Карибите и Мексико. Очевидно те споделят типичните характеристики на споменатия по-горе парамол.

Свързани Статии