Определение на ментора

Най-общо казано, думата наставник обозначава човек, който упражнява функцията да съветва или ръководи друг в някакъв аспект и който е в състояние да го направи, защото опитът или знанията му в това отношение го одобряват и го поставят на това превъзходно място. и водач .

От друга страна, човек, който преподава друго умение, предмет, между другото и който след това го подкрепя, подкрепя при навлизането в областта, в която ще изпълнява наученото изкуство или практика, т.е. някакъв пряк или косвен начин отваря вратите на това поле за неговото развитие.

Най-вероятно този, който упражнява ролята на ментор, заема много видно и видно място в областта, в която работи, тоест като цяло наставникът също е лидер в своя метиер и единодушно е признат за такъв .

Междувременно сред най-отличителните умения, които наставникът трябва да проявява, за да бъдат считани от другите като такива, са способността за общуване, нагласата към съвети, предаването на знания и опит по ясен и прецизен начин и способността да Посягайки към този друг, за да предава ефективно знанията, съветите и другия, за да разпознае в него ролята си на ментор.

Наставник само със своето присъствие и подкрепа ще осигури на другия, който разпознава важен кръг добродетели в него, сила и определена възможност за постигане на победа.

В художествения свят, макар очевидно да не се ограничава само до него, много често се среща фигурата на наставника, като цяло във фигурата на някакъв посветен художник, който благодарение на забележителната си кариера прави други художници все още не осветени или конвенторите се приближават за него в търсенето на подкрепа, промоция и учения и след това в крайна сметка е нещо като вид артистични деца на това, което ще им помогне да успеят в своето изкуство.

Междувременно тези артистични деца често изразяват преданост и абсолютно възхищение към своя наставник и, разбира се, също благодарят за това разрешение да бъдат близо до него и да им позволят да се учат от него.

Някои професии и занаяти, като гореспоменатия актьор, се характеризират с присъствието на наставници, учители, поставяйки ги в по-популярни термини и именно тези обучават дейността и които също така гарантират, че техните ученици се интегрират в околната среда със своите подкрепа и спонсорство.

Дори е много често медиите, критиците и пресата да ги признават за наследници на своя ментор поради симбиотичната връзка, която менторите обикновено създават със своите ученици.

В историята срещаме безброй ментори, които в различни изкуства, науки и практики бяха забележителни и признати ментори на личности и фигури, които успяха да се откроят също и имаха много общо с учението на своя наставник.

Един от най-важните и древни примери е този на гръцкия философ Аристотел, който е признат като наставник на Александър Велики, един от най-забележителните царе и авторитети на класическата античност. Баща му Филип II, който наследи македонския престол още през тристотин век пр.н.е., преподава военна тактика и стратегии, докато той дава на един от най-релевантните философи по онова време, Аристотел, интелектуалната формация на синът й Алехандро.

Огромното учение, което получи от двамата наставници, от баща си, във военния и политическия план и в интелектуалния план на Аристотел, позволи на Александър Велики да влезе в историята на човечеството като един от най-големите политици и един от най-великите трансформации и постигнат напредък.

Свързани Статии