Определение на иманентно

Иманентната дума се отнася до онова, което е присъщо на някакво същество или което е представено обединено с това същество по неразделен начин по своята същност, защото е част от неговата природа и следователно не зависи от нещо външно . Иманентното е това, което се оказва постоянно и съществено. Приложението му е иманентно .

От своя страна иманентността е термин, който е тясно свързан с иманентната дума; иманентност е това присъщо образувание на тялото; например, по искане на Философията, една дейност е класифицирана като иманентна за същество, когато действието на едно и също трае в него, тоест, когато то има своя край в същото това същество, като по този начин се противопоставя на концепцията за трансцендентност, т.е. което предполага надхвърлянето на някаква граница, като цяло това е такава граница на пространството и времето, която ние считаме за свят.

Във философията на Барух Спиноза, популярен холандски философ от XVII век, Бог е иманентната причина, която се противопоставя на преходната причина за всички неща, като Бог е причината за всички неща, които живеят в него, извън Бога, не. съществуването на всяко тяло е възможно.

Междувременно има повече термини, свързани с думата, която се намира, като например: неразличима, непоносима, неразделна, присъща, правилна и присъща, следователно, те обикновено се използват като синоними на иманентната дума.

Свързани Статии