Единение - Определение, понятие и какво е то

Концепцията за изтичане е изключително религиозна и конкретно е необходимо да се разбере в координатите на християнската религия. Единението настъпва, когато след извършване на грях или липса вярващият иска да възстанови хармонията с Бога, който е бил обиден от извършеното действие. С други думи, изкуплението е форма на покаяние с цел възстановяване на съюз и хармония с Бога.

По този начин изкуплението е деянието, чрез което вярващият прощава себе си и в същото време прощава на другите за грешките си. Имайте предвид, че терминът идва от латинското expiatio, което означава да обвинявате. Глаголът atone е еквивалентен на пречистване, компенсиране или поправяне.

От гледна точка на християнството

Понятието за грях е от съществено значение в християнството. Човекът се ражда с първоначален грях и през целия си живот той извършва неправилни или греховни действия, които могат да бъдат повече или по-малко сериозни. За вярващите грехът поражда чувство за вина и следователно греховното им действие предполага лична раздяла с Бога. Този разрив трябва да бъде премахнат и за да го постигне, вярващият трябва да признае и да приеме греха си, тъй като трябва да го плати по някакъв начин (например с наказание, наложено от самия него или от свещеника чрез изповед). Следователно изкуплението има два различни момента: поемане на отговорност за греха и успоредно с това отношение се търси Божието прощение, т.е. неговото опрощение. За да изкупят греха е необходимо искрено покаяние и вярване в Божията прошка.

Съображения относно идеята за изкупление в християнството

Единението е форма на подход към Бога, който има своя произход в старозаветния епизод, в който Адам и Ева са прогонени от Рая.

Жертвата на Исус Христос на кръста се счита за форма на изкупление, тъй като Исус като човек пожертва себе си за хората по такъв начин, че чрез изкуплението на Исус Христос идеята за вечен живот след смъртта се символизира за човешките същества.,

Индивидуалното изкупление е следствие от безкрайната Божия доброта, който, бидейки съвършен, не може да приеме никакво петно ​​или грях сред хората. Следователно Бог ни дава дара на изкуплението.

Снимка: iStock - yelo34

Свързани Статии